banh-mi-que-1

Bánh mì que nổi tiếng Hải Phòng, Đà Nẵng