IMG_3581

Xe bánh mì được sản xuất ngay tại xưởng cơ khí Quang Huy nên không hề mất thêm chi phí phát sinh

Xe bánh mì được sản xuất ngay tại xưởng cơ khí Quang Huy nên không hề mất thêm chi phí phát sinh