Liệu kinh doanh bánh mì có lãi không ?

Bán bánh mì lời bao nhiêu

Liệu kinh doanh bánh mì có lãi không ?