Những chiếc lò nướng thịt Doner kebab cũ (bên phải) xuống cấp trầm trọng

Những chiếc lò nướng thịt Doner kebab cũ (bên phải) xuống cấp trầm trọng

Những chiếc lò nướng thịt Doner kebab cũ (bên phải) xuống cấp trầm trọng