Không gian quán bánh mì tam giác Đức Long tại phố Lương Ngọc Quyến