Vỉa hè, cổng trường là những địa điểm mà bạn có thể lựa chọn để làm mặt bằng kinh doanh