Các loại sốt mayonaise, tương ớt, … tạo nên hương vị thơm ngon cho bánh mì Doner kebab

Các loại sốt mayonaise, tương ớt, … tạo nên hương vị thơm ngon cho bánh mì Doner kebab

Các loại sốt mayonaise, tương ớt, … tạo nên hương vị thơm ngon cho bánh mì Doner kebab