Thịt lợn (nạc vai) là nguyên liệu chính

Thịt lợn (nạc vai) là nguyên liệu chính

Thịt lợn (nạc vai) là nguyên liệu chính