Nước sốt của bánh không làm bánh bị ngán mà lại rất thơm

Nước sốt của bánh không làm bánh bị ngán mà lại rất thơm

Nước sốt của bánh không làm bánh bị ngán mà lại rất thơm