Bánh mì Đệ Nhất – 32 Phan Đình Phùng Q.Hải Châu ĐN

Bánh mì Đệ Nhất - 32 Phan Đình Phùng Q.Hải Châu ĐN

Bánh mì Đệ Nhất – 32 Phan Đình Phùng Q.Hải Châu ĐN