Chiếc bánh mì tuy đắt nhưng đầy ắp thịt và gia vị

Chiếc bánh mì tuy đắt nhưng đầy ắp thịt và gia vị