Trong bánh mì chiếm một hàm lượng lớn tinh bột liệu có tốt cho sức khỏe?

Một ổ bánh mì chứa bao nhiêu ca lo

Trong bánh mì chiếm một hàm lượng lớn tinh bột liệu có tốt cho sức khỏe?