Thế nào là giấy gói bánh mì?

Thế nào là giấy gói bánh mì?

Thế nào là giấy gói bánh mì?