Mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó và thanh lý xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy