Khi nước thức ăn bằng bếp than quá độc hại và ô nhiễm môi trường. Bạn nền làm gì?

máy nướng bánh mì

Khi nước thức ăn bằng bếp than quá độc hại và ô nhiễm môi trường. Bạn nền làm gì?