Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những ổ bánh mì như thế này