Tại sao lại bỏ qua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mới để mua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ cũ???

Tại sao lại bỏ qua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mới để mua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ cũ???

Tại sao lại bỏ qua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mới để mua xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ cũ???