IMG_8822_result

Sản phẩm cũng được thiết kế kèm theo lò nướng thịt từ inox chống gỉ

Sản phẩm cũng được thiết kế kèm theo lò nướng thịt từ inox chống gỉ