Tin sản phẩm

Nên mua xe bánh mì gỗ hay xe bánh mì inox?