IMG_3581

không chỉ xe bánh mì mà lò nướng thịt cũng được sản xuất ngay tại xưởng Quang Huy

không chỉ xe bánh mì mà lò nướng thịt cũng được sản xuất ngay tại xưởng Quang Huy