xe bánh mì que2

Xe được chia thành 2 ngăn riêng biệt và kèm theo lò sấy bánh mì

Xe được chia thành 2 ngăn riêng biệt và kèm theo lò sấy bánh mì