Anh chủ quán cực kì vui tính biết nói cả ba thứ tiếng luôn nhé