Không gian tiệm bánh mì Doner kebab Đức Long “nức tiếng” trên đất thủ đô

Không gian tiệm bánh mì Doner kebab Đức Long "nức tiếng" trên đất thủ đô

Không gian tiệm bánh mì Doner kebab Đức Long “nức tiếng” trên đất thủ đô